Amacımız

SAYFAYI
YAZDIR


Her öğrencinin gelişim dönemlerini dikkate alarak; iletişim ve uyum süreçlerini, çevreye ve okula en iyi şekilde entegre etmeyi amaçlıyoruz.

Beytepe Koleji'nde eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.