Hizmet Alanları

SAYFAYI
YAZDIR


ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLER

Beytepe Kolejinde öğrencilerimize yönelik hizmetlerin tümü veli işbirliği ile desteklenmektedir. Okulumuza yeni başlayan öğrencilerimize PDR birimimiz tarafından öncelikle okulumuzun tanıtımı yapılır, daha sonra öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerinin sağlanması ve desteklenmesi amacıyla çeşitli test ve envanterlerin uygulanması, öğrencilerimizin meslek alanlarını tanımaları için belirli periyodlarla seminerler düzenlenmesi, her hafta deneme sınavlarının uygulanması, çizgi altı öğrencilerimize birebir ders imkanı sağlanması, bireysel veya grup psikolojik danışmanlığının yapılması, bilgilendirme amaçlı kitapçıklar hazırlanması çalışma alanlarımız içerisindedir.

VELİLERE YÖNELİK

  • Öğrencilerle ilgili periyodik raporlamanın yapılması
  • Seminer – konferans düzenlenmesi
  • Bilgilendirici arama ve bülten düzenlenmesi

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK

  • Öğrenci – Veli – Öğretmen işbirliğinin sağlanması
  • Sınıf rehber öğretmeninin eğitimleri ve yönlendirilmesi
  • Her ay yapılan seminer bilgilendirmesi
  • Öğrenci gelişim raporları hazırlanarak gelişimerin sistemli bir şekilde takip edilmesi.

Beytepe Koleji'nde eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.