Ölçme / Değerlendirme

SAYFAYI
YAZDIR


Beytepe Koleji’nde eğitim öğretim süreci; sistemli uygulamaların tümünü ifade eder. Sağlıklı eğitimin en önemli iki basamağı ölçme ve değerlendirmedir. Beytepe Koleji’nde ölçme değerlendirmenin temel amacı öğrencilerin bireysel olarak ihtiyaç duydukları faaliyetlerin tümünün hayata geçirilmesidir.

Beytepe Koleji'nde eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.