Hakkımızda

SAYFAYI
YAZDIR


Ezberden öte özümseyerek öğrenen, bilgiyi kullanan, birikimi yüksek, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında ülkenin geleceğini şekillendiren, ailesine ve çevresine karşı sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek.

Beytepe Koleji'nde eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.