Rehberlik

SAYFAYI
YAZDIR


Gelişimsel, kapsayıcı, önleyici ve çözüm odaklı rehberlik anlayışını temel alan Beytepe Koleji Rehberlik Bölümümüz, öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını da dikkate alarak etkinliklerini yürütür.

Beytepe Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi; öğrencilerin bireysel farklılık, ilgi, yetenek ve isteklerini göz önünde bulundurarak eğitim öğretimin bütünlüğü içinde bir rehberlik servisi planı oluşturur.

Aile iş birliği ve desteğinin servisimiz adına önemli olduğu bilinci ile ebeveynlerle iş birliği ve bireysel aile görüşmelerimiz önceliğimizdir.

AMACIMIZ

Her öğrencinin gelişim dönemlerini dikkate alarak; iletişim ve uyum süreçlerini, çevreye ve okula en iyi şekilde entegre etmeyi amaçlıyoruz.

İLKELERİMİZ

 • Seçme özgürlüğü
 • Saygı
 • Gizlilik
 • Bilimsellik
 • Gönüllülük

HİZMET ALANLARIMIZ

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLER

Beytepe Kolejinde öğrencilerimize yönelik hizmetlerin tümü veli işbirliği ile desteklenmektedir. Okulumuza yeni başlayan öğrencilerimize PDR birimimiz tarafından öncelikle okulumuzun tanıtımı yapılır, daha sonra öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerinin sağlanması ve desteklenmesi amacıyla çeşitli test ve envanterlerin uygulanması, öğrencilerimizin meslek alanlarını tanımaları için belirli periyodlarla seminerler düzenlenmesi, her hafta deneme sınavlarının uygulanması, çizgi altı öğrencilerimize birebir ders imkanı sağlanması, bireysel veya grup psikolojik danışmanlığının yapılması, bilgilendirme amaçlı kitapçıklar hazırlanması çalışma alanlarımız içerisindedir.

VELİLERE YÖNELİK

 • Öğrencilerle ilgili periyodik raporlamanın yapılması
 • Seminer – konferans düzenlenmesi
 • Bilgilendirici arama ve bülten düzenlenmesi

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK

 • Öğrenci – Veli – Öğretmen işbirliğinin sağlanması
 • Sınıf rehber öğretmeninin eğitimleri ve yönlendirilmesi
 • Her ay yapılan seminer bilgilendirmesi
 • Öğrenci gelişim raporları hazırlanarak gelişimlerin sistemli bir şekilde takip edilmesi.

ÖLÇME & DEĞERLENDİRME

Beytepe Koleji’nde eğitim öğretim süreci; sistemli uygulamaların tümünü ifade eder. Sağlıklı eğitimin en önemli iki basamağı ölçme ve değerlendirmedir. Beytepe Koleji’nde ölçme değerlendirmenin temel amacı öğrencilerin bireysel olarak ihtiyaç duydukları faaliyetlerin tümünün hayata geçirilmesidir.

Beytepe Koleji'nde eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.